Benefity pri štúdiu


High-tech laboratóriá a učebne

Ubytovanie v areáli školy

Zahraničné stáže

Možnosť získania štipendií

Možnosť využitia školských športovísk

Ústav výrobných technológií

Študijné programy

...

Študijné programy


Počítačová podpora výrobných technológií

Študijný program počítačová podpora výrobných technológií sa zameriava okrem získania teoretických a praktických poznatkov zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín a manažmentu na získanie poznatkov z výrobných technológií, počítačovej podpory výrobných technológií , počítačovej podpory montáže CAA a počítačovej podpory kvality CAQ, s dôrazom na praktické zručnosti a schopnosti.

Možnosť študovať na pracoviskách v: Trnave, Dubnici nad Váhom, Brezne, Leviciach

Profil absolventa

Absolventi sú schopní uplatniť sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako CAD/CAM technológovia, pracovníci CA technologických kancelárií, konštruktéri výrobných nástrojov a prípravkov, v oblasti technickej prípravy výroby a pri programovaní CNC techniky a výrobných systémov.

Výrobné technológie

Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti výrobných technológií, projektovania výroby, počítačovej podpory technologických procesov, riadení a kvalite výrobných procesov a praktických zručností potrebných na realizáciu výrobného procesu. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

Možnosť študovať na pracoviskách v: Trnave, Dubnici nad Váhom, Brezne, Leviciach

Profil absolventa

Absolvent študijného programu nájde uplatnenie ako samostatný technológ, alebo člen pracovného kolektívu v rôznych odvetviach priemyslu vo verejnom alebo v súkromnom sektore. Má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, kontroly výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov.

Výrobné technológie a výrobný manažment

Absolvent získa teoreticko-praktické poznatky z technológie obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, metrológie a riadenia kvality s doplňujúcimi vedomosťami z náuky o materiáloch, technickej mechaniky, častí a mechanizmov strojov, programovania CNC strojov, technickej prípravy výroby, ekológie priemyslu a informatiky. Je schopný tvorivo riešiť problémy z oblasti prípravy a manažmentu výroby.

Možnosť študovať na pracoviskách v: Trnave, Dubnici nad Váhom, Brezne, Leviciach

Profil absolventa

Absolvent nájde uplatnenie ako samostatný technológ, alebo líniový manažér v technologickej príprave výroby a vo výrobných útvaroch.

Výrobné zariadenia a systémy

Absolvent tohto študijného programu získa poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín, manažérstva podniku a kvality, základov informatiky, a predovšetkým z oblasti mechanizácie a automatizácie, priemyselných robotov a manipulátorov, častí a mechanizmov strojov, nástrojov a technologického vybavenia výrobných strojov s dôrazom na praktické zručnosti a schopnosti.

Možnosť študovať na pracoviskách v: Trnave, Dubnici nad Váhom, Brezne, Leviciach

Profil absolventa

Absolvent nájde uplatnenie ako projektant automatizovaných výrobných systémov a zariadení, prípadne ako technológ alebo samostatný podnikateľ v inžinierskych službách a ako špecialista na rôznych miestach výrobných a technologických úsekov.

Ubytovanie


Ubytovanie pre študentov je zabezpečené bunkovým systémom v nových dvoch a trojlôžkových izbách priamo v areáli školy. Bunky sú vybavené samostatným sociálnym zariadením a pripojením na internet. Každé podlažie má k dispozícií vlastnú kuchyňku s vybavením. Študenti majú taktiež možnosť zabezpečenia stravy počas prevádzky školskej jedálne a školského bufetu. Každý študent zapísaný na dennej forme štúdia má nárok na 2 dotované jedlá za deň.

Internát je situovaný v širšom centre Trnavy s výbornou dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy a nákupných centier. Cesta z vysokoškolského internátu do centra Trnavy trvá chôdzou približne 10 minút. Od železničnej a autobusovej stanice prejdete na internát cez park a obchodné centrum MAX smerom na Prednádražie za 10 minút.

Fotogaléria


Úspešní absolventi


...

Ing. Miroslav Trnka

Zakladateľ a spolumajiteľ firmy ESET

...

Ing. Ivan Golian, CSc.,

Riaditeľ úseku informačných systémov a sietí v spoločnosti ORANGE

...

Ing. Roman Nagy, PhD.,

Vedúci vývojárskeho tímu pre elektronické riadiace jednotky v BMW AG

Kontakt


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Pavilón T
Jána Bottu č. 2781/25
Trnava, 917 24

prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk